p_nv_about_page
nv_menu_banner
home
blog
forum
wat_zou_jij_doen
video
boeken
about
nv_about_item

Heb je een opmerking, vraag of iets anders wat je kwijt wilt?
Stuur dan een email naar info@nieuwevrouwen.nl.

nv_about_item

Uitgever : NeON Media Rotterdam
Hoofdredacteur : Anna Visser
Vormgeving : NeON Media Rotterdam
Bouw website : Marcel Langenberg, Antenna-men
Foto's Anna Visser : Arne Verbrugh

nv_about_item


OBA Live 8 maart 2010
Op maandag 8 maart was Anna de hoofdgast in het radio5-programma OBA Live.
Benieuwd? Hier kun je de aflevering beluisteren.
Dit is de dag 9 maart 2010
op 9 maart was Anna Visser te gast in het Radio1-programma Dit is de dag.
klik hier om te beluisteren.
Spijkers met koppen
Zaterdag 27 maart was Anna Visser te gast in Spijkers met koppen op radio 2.
Je kunt de uitzending hier terugluisteren. http://omroep.vara.nl/Uitzending-gemist.uitzending_gemist.0.html?&aflID=10810259&cHash=95310f5917

Elegance maart 2010


Red maart 2010


Telegraaf 22 februari 2010


VrijNederland 28 februari 2010


AD/Rotterdams Dagblad 2 maart 2010


HP/De Tijd 19 maart 2010


Opzij april 2010


Vrij Nederland 19 april 2010


nv_about_item

Nieuwevrouwen.nl is een platform dat ernaar streeft individuele keuzevrijheid voor vrouwen én mannen te vergroten. Nieuwevrouwen.nl doet dit door informatie aan te bieden en de dialoog in de samenleving te bevorderen over emancipatie, de verhoudingen tussen mannen en vrouwen en de balans tussen zorg en werk.
Nieuwevrouwen.nl wil heersende vooroordelen wegnemen door te laten zien dat ieder mens op zijn eigen manier een bijdrage levert aan de maatschappij. Hiermee wil nieuwevrouwen.nl bijdragen aan een samenleving waarin welzijn gaat boven welvaart en waarin solidariteit met elkaar (weer) prioriteit krijgt.

nv_about_item

Nieuwevrouwen.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de reacties.
Reacties zijn eigendom van de verzender.
Persoonlijke gegevens die je via de site hebt ingevoerd, worden opgenomen in een gegevensbestand. Ze worden voor geen andere doeleinden gebruikt dan toegang te geven tot de website of je te informeren over nieuwevrouwen.nl.

nv_about_item

Dit statuut regelt de verhouding tussen redactie en uitgever/eigenaar.
Wijziging is uitsluitend mogelijk na overeenstemming van die partijen.
DE REDACTIE De al of niet bezoldigde redactieleden worden door de eigenaar benoemd, indien aanwezig op voordracht van de (hoofd)redacteur. De redactie voert zijn taak uit zonder rechtstreekse beïnvloeding van buitenaf of binnenuit, anders dan zoals in dit statuut is geregeld, zonder de eigenaar schade te berokken.
De redactie werkt volgens journalistieke beginselen van onafhankelijkheid, betrouwbaarheid en deskundigheid in berichtgeving, analyse en opinie.
DE UITGEVER De uitgever is verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden en bewaakt de redactionele formule
CONCEPTEN Siteconcept: omvat redactieconcept en commercieel concept. Beide concepten worden vastgesteld door en behoeven bij wijziging instemming van zowel redactie als uitgever. Redactie en uitgever informeren elkaar in een vroeg stadium over alle zaken die gevolgen hebben voor vorm en inhoud van de site. Het redactieconcept omvat titel, logo, inhoud, vorm en stijl. Het commerciële concept omvat de componenten waarmee geld verdiend wordt. Deze mogen geen afbreuk doen aan het redactieconcept. Wanneer dat naar het gevoel van de redactie toch gebeurt dan vervalt dit statuut want dan wordt de site aangemerkt als een commerciële site.
PARTNERS Een partner is een ander partij die een op de site zichtbare dienst levert of afneemt (een redactiemedewerker is geen partner, een schoonmaakbureau evenmin). Het voornemen om een partnerschap met wie dan ook te sluiten of te verbreken, wordt vooraf besproken door uitgever en redactie, en behoeft beider goedkeuring.
ADVERTENTIES Commerciële uitingen worden uitsluitend als zodanig herkenbaar geplaatst. Inhoud en volume behoeven de goedkeuring van zowel redactie als uitgever. Als zij het niet met elkaar eens worden dan wordt een advertentie niet geplaatst of wordt het volume niet veranderd.
TECHNIEK De redactie spreekt mee over de door de uitgever aan te schaffen productiemiddelen en de productiewijze.
Het al of niet coderen door de redactie van webkopij is een zaak van overleg tussen redactie en uitgever.
DIVERSEN Wanneer de eigenaar besluit de site op te heffen en niet in een andere vorm voort te zetten, of besluit de site over te doen aan derden, is de eigenaar verplicht de redactie tijdig te informeren.
Dit statuut treedt in werking op 1 maart 2010.

nv_about_list